NunavutInuit Umayuliqiyit Ihumakhaqhiuqtit Kamitiuyuq

Una NunavutInuit Umayuliqiyit Ihumakhaqhiuqtit Kamitiuyuq (NIWEAC)inuqaqtuq pigahunik nunani umayuliqiyini katimayit Ikhivautariyaini NTI-kunilu Tuuklianik Ikhivutaliup; kamitiuyuq pipkaivaktut ihumagiyakhanik atuliquyauyuniklu NTI-kuni Katimayini Hivuliqhuqtinit pijutiqaqtunik umayunik ilituqhaijutinik, agunahuaqniqmi, munarijutinik, amirijutiniklu.

Comments are closed.