Uqaqvigitiguut

Nunavumi Inuit Umayuliqiyit Havakviat

Jason Mikki – Tukimuaktitiyi – NIWS-kuniexdir@niws.ca-mi
164 Mivvik Avenue-mi | Titiraqaqvikmi Qiyuqut 219 | Kagiqliniqmi, Nunavumi X0C 0G0
Hivayautaa: 867-645-4860

Toghwemu (Teegee) Akande – Hivuliqhuqti Maniliqinikutfindir@niws.ca-mi
164 Mivvik Ave-mi | Titiraqaqvikmi Qiyuqut219 | Kagiqliniqmi, Nunavumi X0C 0G0
Hivayautaa: 867-645-4860 | Alruyaqtugitukut : 867-645-7636

Rita Tutanuak – Maniliqinikut Atanguyaq (NIWS-kuni)finance@niws.ca-mi
164 Mivvik Avenue-mi | Titiraqaqvikmi Qiyuqut 219 | Kagiqliniqmi, Nunavumi X0C 0G0
Hivayautaa: 867-645-4860

Jenna Ugjuk – Aulajutinik Ihuaqhaiyiadmin@niws.ca-mi
164 Mivvik Ave-mi | Titiraqaqvikmi Qiyuqut 219 | Kagiqliniqmi, Nunavumi X0C 0G0
Hivayautaa: 867-645-4860

Kolola Pitsiulak Tukimuaktitiyi – Qigiqtaaluk Nunakpitsiulak@niws.ca-mi
Kimmirutmi, Nunavumi X0A 0N0
Hivayautaa: 867-769-1007   | Kayumiktukut: 867-939-2141

Jenni bell – QWB-kuni Titiqijutinik Inuaqhaiyi| | qwbac@niws.ca-mi
Titiraqaqvikmi Qiyuqut 429 | Iqalukni, Nunavumi X0A 1H0
Hivayautaa: 867-975-7303 | Kayumiktukut: 1-866-862-3643

Marissa WhiteManiliqijutinik Pivalianikut Ihuaqhaiyi |  fdcqwb@niws.ca
Iqalukni, Nunavumi  X0A 0H0
Hivayautaa: 867-979-1715  |  Kayumiktukut: 1-866-862-3643

Dayna Ussak – Maniliqinikut Atanguyaq (QWB-kuni)qwbaccounts2@niws.ca-mi
164 Mivvik Avenue-mi | Titiraqaqvikmi Qiyuqut 219 | Kagiqliniqmi, Nunavumi X0C 0G0
Hivayautaa: 867-645-4860

Amy Kaludjak – Kivaliqni Nunami Ihuaqhaiyikwb@niws.ca-mi
164 Mivvik Ave-mi | Titiraqaqvikmi Qiyuqut 219 | Kagiqliniqmi, Nunavumi X0C 0G0
Hivayautaa: 867-645-4860 | Alruyaqtugitukut : 204-218-3381

Reba Kowmuk – Maniliqinikut Atanguyaq (KWB-kuni KRWB-kunilu) | kwbkrwb@niws.ca-mi
164 Mivvik Avenue-mi | Titiraqaqvikmi Qiyuqut 219 | Kagiqliniqmi, Nunavumi X0C 0G0
Hivayautaa: 867-645-4860

Ema Qaggutaq – Qitiqmiuni Nunami Ihuaqhaiyikrwb@niws.ca-mi
Titiraqaqvikmi Qiyuqut 104 | Kugaaqyukmi, Nunavumi X0B 1K0
Hivayautaa: 867-769-1007 | Kayumiktukut: 867-769-1009

Comments are closed.