Qitiqmiuni Nunami Umayuliqiyit Katimayit

Qitiqmiuni Nunami Umayuliqiyit Katimayit (KRWB) inuqaqtuq Ikhivautalikmik atuni nunagiyauyuni Agunahuaqtit Naniriaqtuqtilu Timigiyainit (HTO) Qitiqmiuni nunami; Ikhivautalik KRWB-kuni vutiqtauhimayuq atuni HTO-kunit iniqaqtitauvlunilu hitamani ukiuni. QWB-kut hitamanik pijutiqaqluaqtut uqautauyunik ilagani Nunavumi Nunataaqnikut Agiqatiriigunmi: Maliruakhaq agunahuarutinik pigiarutailu ukua ilauyut HTO-kuni nunami, ilaqaqtuq atataqagiluni  agunahuaginariaqniq ihumami; Ahivaijutit atuqtitijutiniklu nunami ihariagiluaqtainik ihuaqhaqhimayulu ihariagiluaqtainik qanuraaluq ukunani…

Continue reading