KWB-kut

Kivaliqni Umayuliqiyit Katimayit Kivaliqni Umayuliqiyit Katimayit (KWB) inuqaqtuq Ikhivautaliqmik atuni nunagiyauyunit Agonahuaqtit Naniriaqtuqtilu Timigiyainit (HTO) Kivaliqni nunami; Ikhivautalik KWB-kuni vutiktauvaktuq ilikut HTO-kunit hitamanilu ukiuni iniqaqtitauvluni. KWB-kut hitamanik havaariluaqtakhainik uqautauyunik Nunavumi Nunataaqnikut Agiqatiriigunmi: Maliruakhaq agunahuarutinik pigiarutailu ukua ilauyut HTO-kuni nunami, ilaqaqtuq atataqagiluni  agunahuaginariaqniq ihumami; Ahivaijutit atuqtitijutiniklu nunami ihariagiluaqtainik ihuaqhaqhimayulu ihariagiluaqtainik qanuraaluq…

Continue reading